Ngày doanh nhân Việt Nam

Công ty TNHH Thương Mại Hòa Mai tự hào khi được xuất hiện trên một bài báo vào năm 2006

Bài báo được viết vào năm 2006 nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10.

 

18 thoughts on “Ngày doanh nhân Việt Nam

  1. Followgram says:

    X y d?ng d?i ngu doanh nh n l?n m?nh, c tinh th?n d n t?c, gi c ng? ch nh tr?, van h a kinh doanh, c tr ch nhi?m x h?i cao, c du? nang l?c, tri?nh d ? d ? l nh d?o, qu?n l c c doanh nghi?p ho?t d?ng c ch?t lu?ng, hi?u qu?, s?c c?nh tranh cao, li n k?t ch?t ch?, tham gia t ch c?c v o m?ng s?n xu?t, chu?i gi tr? trong nu?c v to n c?u; kh ng ng?ng ph t tri?n, ph?n d?u d?n nam 2020 c m?t s? doanh nh n, doanh nghi?p c thuong hi?u d?t t?m c? khu v?c D ng – Nam .

  2. ghost followers app instagram free says:

    V?i nh?ng thong tin chung toi cung c?p tren day ch?c h?n b?n da ph?n nao n?m b?t du?c ngay Doanh nhan Vi?t Nam la ngay nao, cung v?i do cung hi?u hon v? Y nghia ngay doanh nhan qua do s? co nh?ng cai nhin khach quan hon v? v?n d? nay.

  3. cheap facebook likes says:

    When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *